Uw Asbest onze zorg

Prijs visueel waarneembaar asbest bij bv het saneren van golfplaten of verkoop van de woning

Asbestinventarisatie visueel waarneembaar asbest inclusief  materiaalmonsters € 195,- ex btw. . Prijs is voor schuren/loodsen. Meerprijs voor woningen is €100,- en is eveneens inclusief  materiaalmonsters. Bij dit onderzoek zal licht destructief onderzoek plaats vinden, denk hierbij aan monstername van een asbestverdacht materiaal.

Prijs bij het uitvoeren van destructief onderzoek t.b.v. renovatie of sloop

Een destructief onderzoek houdt in dat er onderzoek worden gedaan naar verborgen asbesttoepassingen op logische locaties in het pand. Dit zijn bijvoorbeeld spouwmuren of schachten. Er wordt hierbij bv gebruik gemaakt van een elektrische sloophamer. De prijs voor het uitvoeren van dit onderzoek is op aanvraag.

Uiteraard is het ook mogelijk zelf een monster te nemen van een asbestverdacht materiaal. Wanneer u dit wenst stuur ons dan een e-mail en wij verzorgen de rest.