Uitleg Asbestinventarisatie

Asbest Advies Zeeland bv: uw partner van begin tot eind op het gebied van asbestinventarisatie en asbestverwijdering.


Bij sloop of renovatie van panden met een bouwjaar vóór 1994 is een asbestinventarisatie verplicht.


Stap 1 : . Vooronderzoek asbestinventarisatie

Ten eerste zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Het vooronderzoek houdt in dat bij de opdrachtgever relevante documenten worden opgevraagd zoals, bestektekeningen, eventueel eerder opgestelde asbestinventarisatie rapportages en vrijgave rapporten na asbestsanering.


Stap 2 : . Voorbereiding en melding asbestinventarisatie

Nadat het vooronderzoek is uitgevoerd zal er een asbestinventarisatie plan worden opgesteld waarna de afspraak zal worden gemaakt met de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering. Hierna zal de melding plaats vinden aan de certificerende instelling (TUV Nederland) vanuit het verplichte Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).


Stap 3 : . Uitvoering asbestinventarisatie

Het veldwerk zal worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA. DIA staat voor Deskundig Inventariseerder Asbest. De DIA zal eerst het gebouw globaal doorlopen om een beeld te krijgen van het gebouw of object. De DIA zal nu iedere ruimte schematisch onderzoeken op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De resultaten van de monstername worden digitaal vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De afmetingen van de ruimtes en asbestverdachte toepassingen zullen worden vastgelegd op tekening. De genomen materiaalmonsters worden bij een geaccrediteerd laboratorium aangeboden welke de analyse zal uitvoeren en rapporteren (volgende morgen bekend). 


Stap 4 : . Rapportage asbestonderzoek

De resultaten welke verwerkt zijn in ons automatiseringssysteem zullen worden verwerkt. In de rapportage zal komen te staan waar de asbesttoepassing zich bevindt, afmetingen van de toepassing en in welke staat deze verkeerd.  Daarnaast zullen er foto's worden toegevoegd van de asbesttoepassing zodat duidelijk is om welke toepassing het gaat en waar deze zich bevindt. Tevens zal een een Sma-rt worden toegevoegd van elke bron welke de risicoklasse bepaald en op welke wijze deze verwijderd moet worden. Als het rapport gereed is zal deze worden verzonden per mail naar de opdrachtgever. Tevens wordt het onderzoek geüpload naar het LAVS. De activeringscode wordt overgenomen in het rapport.


Naast zo’n verplichte situatie kunt u ook een ander motief hebben om te weten of er asbest aanwezig is in uw bedrijfspand of woning. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsrisico’s of bij juridische/financiële aangelegenheden.

Een asbestinventarisatie is in feite een onderzoek waarin alle asbesthoudende materialen in een gebouw worden onderzocht.


De analyse en de bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage. In deze rapportage vindt u een belangrijk onderdeel voor het verdere vervolg op de inventarisatie: de risicoklasse volgens de SMA-rt database. Hiermee wordt aangegeven hoe hoog het risico is voor de gezondheid. Een asbestverwijderingsbedrijf moet op basis daarvan bepaalde veiligheidsvoorschriften hanteren bij het verwijderen van de asbesttoepassing.

VOLG ONS